fbpx

Camera 4G Ngoài Trời SmartZ IS10 FullHD 1080P Xem Đêm Màu Sắc

Liên hệ

Camera 3G 4G Ngoài Tri

Công ngh tiết kim Data 3G 4G

Xem đêm có màu sc vi tm xa lên ti 15m

Phát hin con ngưi công ngh AI

Đ phân gii Full HD 1080P sc nét

H tr th nh lên ti 128GB

D dàng xem và điu khin t xa qua Smartphone

Bo hành 24 Tháng