fbpx

Camera 4G Ngoài Trời SmartZ IS10 FullHD 1080P Xem Đêm Màu Sắc

0

Camera 3G 4G Ngoài Tri

Công ngh tiết kim Data 3G 4G

Xem đêm có màu sc vi tm xa lên ti 15m

Phát hin con ngưi công ngh AI

Đ phân gii Full HD 1080P sc nét

H tr th nh lên ti 128GB

D dàng xem và điu khin t xa qua Smartphone

Bo hành 24 Tháng